Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektorat BHP i OP prowadzi w każdy wtorek o godz. 9.00, 

adres: al. Papieża Jana Pawła II 31, sala nr 010  

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni prowadzi Uniwersyteckie Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego adres: ul. Wawrzyniaka 15, tel.(91) 444 38 16, (91) 444 38 17.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zarzadzenie Rektora nr 4/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. ws. organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zarządzenie Nr 12-2017 JM Rektora US w spr. szkoleń bhp prac.

Załączniki do Zarządzenia Nr 12- 2017 JM Rektora US w spr.szkoleń bhp