SZKOLENIE WSTĘPNE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo zatrudnionych pracowników przeprowadza Dział BHP i Ochrony Środowiska we wtorki i piątki o godz. 8.00. Osoby skierowane na szkolenie powinny zgłosić się przed rozpoczęciem szkolenia  do Działu BHP i Ochrony Środowiska (pok. 211 – budynek Administracji Al. Papieża Jana Pawła II 31).

Instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza bezpośredni przełożony (kierownik) nowo zatrudnionego pracownika w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest nowo zatrudniony pracownik.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza również bezpośredni przełożony (kierownik)  pracownikowi  przeniesionemu  na inne stanowisko pracy.

Programy instruktaży stanowiskowych – do pobrania.

SZKOLENIE OKRESOWE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego (szkolenie online dla pracowników) prowadzi Uniwersyteckie Centrum Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego adres: ul. Wawrzyniaka 15, tel.(91) 444 38 16, (91) 444 38 17.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. zm.).

Zarządzenie Nr 12-2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 30 marca 2017 r. Rektora US w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników US.

Zarządzenie Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. Rektora US w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Karta szkolenia wstępnego dostępna w folderze DRUKI – szkolenia pracowników