mgr Dariusz Tyrka – Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska
tel. (91) 444 11 96
dariusz.tyrka@usz.edu.pl

Roman Przyborowski – Specjalista ds. bhp
tel. (91) 444 11 95
e-mail: roman.przyborowski@usz.edu.pl

mgr Magdalena Stwora-Balik   – Specjalista ds. ochrony środowiska i bhp
tel. (91) 444 11 39
e-mail: magdalena.stwora-balik@usz.edu.pl

mgr Robert Lewandowski – Specjalista ds. ochrony p.poż.
tel. (91) 444 10 03
robert.lewandowski@usz.edu.pl