Zarządzenie Nr 128/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim.

Lista wyposażenia apteczki pierwszej pomocy

UWAGA!!!
  1. Osoby odpowiedzialne za apteczki pierwszej pomocy, powinny wyposażać je na bieżąco z zachowaniem okresu przydatności wyposażenia zgodnie z listą wyposażenia apteczek (załącznik powyżej.)
  2. Apteczki powinny również posiadać aktualną instrukcję oraz wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.