Badania lekarskie

 1. Załącznik nr 1 Skierowanie na badania

Ochrona Środowiska

 1. Zarządzenie nr 122.2019 Zał. nr 2 Wzór Karty przekazania odpadów
 2. Zarządzenie nr 122.2019 Zał. nr 3 Wzór Karty ewidencji odpadów

Odzież Robocza

 1. załącznik nr 1 odzież (zasady przydziału) (doc)
 2. Załącznik nr 2 odzież (tabela norm przydziału) (doc)
 3. Załącznik nr 3 odzież (środki higieny) (doc)
 4. Załącznik nr 4 odzież (posiłki) (doc)
 5. Załącznik nr 5 odzież (ekwiwalent za pranie) (doc)

Szkolenia pracowników

 1. Załącznik nr. 1 Karta szkolenia wstępnego
 2. Załącznik nr 2 Zaświadczenie szkolenia okresowego

Szkolenia studentów

 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla studentów (doc)
 2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla studentów (doc)
 3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia w sprawie szkoleń dla doktorantów (doc)

Wypadki pracowników

 1. Zał. 1 Zawiadomienie o zdarzeniu wypadkowym
 2. Zał. 2 Powołanie Zespołu Powypadkowego
 3. Zał. 3 Wyjaśnienie osoby poszkodowanej
 4. Zał. 4 Wyjaśnienie Świadka zdarzenia wypadkowego
 5.  Zał. 5 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
 6. OL – 9

Wypadki studentów/doktorantów

 1. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 1- Karta wypadku studenta (doc)
 2. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 2- Zawiadomienie o wypadku studenta (doc)
 3. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 3- Oświadczenie studenta (doc)
 4. Zarządzenie-nr-125.2019- Załącznik nr 4- Rejestr wypadków studentów (doc)
 5.  Oświadczenie świadka wypadku

Zagrożenia dla bezpieczeństwa / organizacja imprez

 1. Zgłoszenie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie US
 2. Formularz zgłoszenia imprezy niemasowej

Zagrożenia chemiczne

 1. Wniosek o zakup substancji chemicznych i ich mieszanin, oraz aparatury i sprzętu
 2. Zarządzenie nr 129.2019- Załącznik nr 2 –  Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin
 3. Zarządzenie nr 129.2019 – Załącznik nr 3 – Rejestr prac i wykaz pracowników – czynniki biologiczne, rakotwórcze, mutagenne
 4. Zarządzenie nr 129.2019 – Załącznik nr 4 – Zapoznanie się z instrukcją bhp
 5. Zarządzenie nr. 129.2019 – Załącznik nr 5 – Zapoznanie się z kartą charakterystyki substancji chem.

Ryzyko zawodowe

 1. Karta identyfikacji zagrożeń