Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Wzory instruktaży stanowiskowych:

Obsługa gospodarcza
Administracja
Biblioteka
Wydawnictwo Naukowe
Archiwum
WH WF WT WPiA WNEiZ WZiEU
WKFiPZ,SWFiS
WMF
WB WNoZ