Góra

Aktualności

 • Przerwa w pracy to konieczność

  Przerwa w pracy to konieczność

  Proste ćwiczenia do wykonania w biurze Ruch w pracy jest ważny i mogą być to nawet… ćwiczenia przy biurku.Czytaj więcej →

 • Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny – zmiany

  Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny – zmiany

  Dział BHP i OŚ przypomina, iż od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki. Zmiana jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliówCzytaj więcej →

 • Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

  Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

  W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz spodziewanym dalszym wzrostem zakażeń wywołujących choroby układu oddechowego Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zalecenie wskazujące na konieczność wdrożenia i utrzymania środków zapobiegających transmisji zakażeń przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową, jak również przez kontakt bezpośredni. Do środków zapobiegających zaliczono przede wszystkim:Czytaj więcej →

 • Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

  Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony został do dnia 31.03.2023 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022 poz. 2736). Więcej tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002736/O/D20222736.pdfCzytaj więcej →