• 22 CZE 23
    Upały – chrońmy nasze zdrowie!

    Rozpoczęło się kalendarzowe lato, a z nim fale upałów. Temperatury powietrza w naszym kraju będą przekraczać 30 st. C. W związku z tym Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwraca się do pracodawców o respektowanie prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz o podjęcie niezbędnych działań mających na celu złagodzenie skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

    Więcej szczegółów znajduje się w ulotce informacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Praca w wysokich i niskich temperaturach” dostępnej pod linkiem: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228193/praca%20w%20wysokich%20i%20niskich%20temperaturach.pdf