• 27 CZE 23
  1 lipca 2023 r. – odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Szanowni Państwo,

  z dniem 1 lipca odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym należy:

  • najpóźniej do 28.12.2023 r., czyli w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, wykonać okresowe badania lekarskie, których ważność upłynęła,
  • najpóźniej do 30.08.2023 r., czyli w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, odbyć szkolenie okresowe z zakresu bhp.

   

  Powyższe wytyczne nie dotyczą pracowników, którzy po dniu 20 marca 2020 r:

  • wykonali i posiadają aktualne badania lekarskie,
  • odbyli i posiadają ważne szkolenie okresowe z zakresu bhp.

   

  Informacja dotycząca ważności badań lekarskich znajduje się w Intranecie US pod adresem https://intranet.usz.edu.pl/ .