Podstawowym dokumentem na Uniwersytecie Szczecińskim pozwalającym pracownikom zapoznać się z zagrożeniami na poszczególnych stanowiskach pracy jest ocena ryzyka zawodowego.

Kodeks pracy (art. 226) nakłada na Pracodawcę obowiązki związane z ryzykiem zawodowym, a mianowicie:

 • obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz obowiązek stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
 • obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
  z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej US ma obowiązek zapoznać z dokumentacją ryzyka zawodowego nowo zatrudnionych pracowników podczas szkolenia wstępnego – instruktażu stanowiskowego, a także pracowników którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2022 Rektora US z dnia 15.04.2022 r., ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza lub aktualizuje się w przypadku:

 • tworzenia nowych stanowisk pracy,
 • wprowadzania zmian na stanowiskach pracy, w szczególności mających znaczenie dla zdrowia pracowników w miejscu pracy lub procesów technologicznych
  i organizacyjnych,
 • zaistnienia zmian obowiązujących przepisów i wymagań, odnoszących się
  do ocenianych stanowisk pracy,
 • wykonania pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy o ile ich wyniki zasadniczo różnią się od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy.

Materiałem pomocniczym do opracowania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy jest lista identyfikacji zagrożeń.