Ekwiwalent na zakup odzieży i obuwia roboczego lub za pranie odzieży

Podstawa prawna: 
Zarządzenie nr 241/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zasad przydziału w Uniwersytecie Szczecińskim środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych i napojów, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

1. Zakup odzieży i obuwia roboczego
Gospodarkę środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym prowadzą osoby kierujące pracownikami (§ 2 ust. 3).                                                      Lista zbiorcza wypłaty ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego za dany rok dostępna jest w EZD po rozwinięciu listy szablonów.
Instrukcja do obiegu dokumentacji w EZD dotycząca przekazania listy zbiorczej wypłaty ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego:

  • instrukcja graficzna obiegu dokumentacji TUTAJ
  • instrukcja opisowa obiegu dokumentacji TUTAJ

 2. Pranie odzieży
Naliczeniem ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zajmują się kierownicy obiektów (§ 4 ust. 2).                                                                                  Lista wypłat ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zgodna z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia 241/2021 Rektora US dostępna jest w EZD po rozwinięciu listy szablonów.
Instrukcja do obiegu dokumentacji w EZD dotycząca przekazania listy zbiorczej wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży:

  • instrukcja opisowa obiegu dokumentacji TUTAJ

W wyjątkowych sytuacjach pracownik działu może przesłać na e-maila właściwą listę zbiorczą – prosimy wówczas o kontakt w tej sprawie.