mgr Dariusz Tyrka – Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska
tel. (91) 444 11 96
tel. kom. 883847777
e-mail:  dariusz.tyrka@usz.edu.pl

Roman Przyborowski – Specjalista ds. bhp
tel. (91) 444 11 95
e-mail: roman.przyborowski@usz.edu.pl

dr Monika Pradziadowicz – Starszy Inspektor ds. bhp
tel. (91) 444 11 39
e- mail: monika.pradziadowicz@usz.edu.pl

mgr Robert Lewandowski – Specjalista ds. ochrony ppoż.
tel. (91) 444 10 03 
e-mail: robert.lewandowski@usz.edu.pl

mgr inż. Anna Leszczyńska – Specjalista ds. Ochrony Środowiska
tel. (91) 444 10 84
e-mail: anna.leszczynska@usz.edu.pl