Refundacja za zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym:

Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                      Zarządzenie nr 241/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zasad przydziału w Uniwersytecie Szczecińskim środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego, środków higieny osobistej, posiłków profilaktycznych i napojów, refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

Od 1 stycznia 2023 r. pracownik ubiegający się o refundację kosztów zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym składa wymagane dokumenty wyłącznie w systemie EZD. 

Pracownik ubiegający się o refundację za zakup okularów korygujących wzrok powinien skompletować następujące dokumenty:

  • Wniosek o refundację zakupu okularów (Wniosek dostępny w EZD po rozwinięciu listy szablonów).
  • Skan faktury imiennej za zakup okularów do pracy przy monitorze ekranowym (na fakturze muszą znajdować się dane osoby kupującej okulary).
  • Skan orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonych badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskazujący potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Instrukcja do obiegu dokumentacji w EZD dotycząca refundacji za zakup okularów:

  • instrukcja graficzna obiegu dokumentacji TUTAJ
  • instrukcja opisowa obiegu dokumentacji TUTAJ