Pierwsza pomoc – jest to zespół czynności  podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie  nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych  przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych wyposażenia wyrobów medycznych, systemów i zestawów zabiegowych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 128/ 2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim:

  1. Do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego zobowiązani są wszyscy pracownicy Uczelni, którzy w ramach szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wykonywaniem działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani wyznaczyć pracowników, którzy w sposób specjalistyczny będą udzielali pierwszej pomocy i wykonywali działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi.

Osoby odpowiedzialne za apteczki pierwszej pomocy, powinny wyposażać je na bieżąco z zachowaniem okresu przydatności wyposażenia zgodnie z listą wyposażenia apteczek.

Sprawdź: Lista wyposażenia apteczki pierwszej pomocy

Apteczki powinny również posiadać aktualną instrukcję oraz wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.