Dane niezbędne do obliczenia wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska należy przesłać do Działu BHP i OŚ do 31 grudnia. (Formularz zużycia paliw do celów grzewczych do pobrania, Formularz zużycia paliwa – samochody i urządzenia)

W zestawieniu zużytych paliw należy uwzględnić m.in:

  1. Ilości i rodzaje paliw spalanych w samochodach służbowych.
  2. Ilości i rodzaje paliw spalane w źródłach ciepła (gaz, koks, węgiel, pellet).
  3. Ilości i rodzaje paliw spalane w urządzeniach i maszynach (np. kosiarkach do trawy, agregatach, sprężarkach).

Na podstawie otrzymanych danych Dział BHP i OŚ sporządza sprawozdanie roczne do Marszałka Województwa oraz wprowadza raport rocznych na platformę KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami).