Zarządzenie Nr 33/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim

Zgodnie z § 4.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.