Zarządzenie Nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego  z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.   Skierowanie na badania lekarskie stanowi Załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, dostępne również w folderze DDRUKI.

Zarządzenie Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kandydatów do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim.

Zgodnie z § 4.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie.

ZARZĄDZENIE NR 88/2014 w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia.