• 04 STY 23
  Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

  W związku ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne oraz spodziewanym dalszym wzrostem zakażeń wywołujących choroby układu oddechowego Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zalecenie wskazujące na konieczność wdrożenia i utrzymania środków zapobiegających transmisji zakażeń przenoszonych drogą powietrzno-kropelkową, jak również przez kontakt bezpośredni.

  Do środków zapobiegających zaliczono przede wszystkim:

  • przestrzeganie zasad higieny (tj. mycie i dezynfekcję rąk),
  • zakrywanie ust i nosa maseczką,
  • zachowanie dystansu.

   

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego nie wprowadza w tym zakresie żadnych obligatoryjnych rozwiązań dotyczących członków społeczności akademickiej i osób trzecich, prosząc jednocześnie o stosowanie niezbędnych środków we właściwym zakresie.

  Zgodnie ze wskazaną informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego szczyt zachorowań na grypę i zakażenia grypopodobne przypadał w poprzednich sezonach na przełom lutego i marca, stąd istotne jest, aby poprzez stosowanie zasad przeciwepidemicznych maksymalnie zminimalizować rozprzestrzenianie się grypy i innych zakażeń układu oddechowego.