Skierowanie na badania lekarskie

Zgodnie z § 4.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, ze zm.) od 1 kwietnia 2015 r. obowiazuje nowy wzór skierowania na badania lekarskie.

Załączniki:

SKIEROWANIE NA BADANIA

WZÓR ZAGROŻEŃ