• 04 STY 23
    Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

    Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony został do dnia 31.03.2023 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022 poz. 2736).

    Więcej tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002736/O/D20222736.pdf