Zgodnie z § 4.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.z 2015 r. poz. 457.) od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje  wzór skierowania na badania lekarskie, dostępny w załączniku poniżej.

Załączniki:

SKIEROWANIE NA BADANIA

WZÓR ZAGROŻEŃ