ZARZĄDZENIE NR 41/2018
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zarządzenie – Badania lekarskie

Wzory skierowań umieszczone są jako załączniki do Zarządzenia Rektora.