ZARZĄDZENIE NR 55/2019
REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich kandydatów i studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wzory skierowań umieszczone są jako załączniki do powyższego Zarządzenia Rektora.